Dokter Anak

Nama Dokter Spesialisasi Hari Jam Praktek
Dr. dr. Bugis Mardina, M. Ked (Ped), SpA (K)
• Anak
• Neonatologi
Senin - Jumat
Sabtu
16.00 - 18.00
13.00- 15.00
Dr. dr. Gema Nazri Yanni, M. Ked (Ped), SpA
• Anak
• Perinatologi
Sabtu 09.00 - 11.00
dr. Rini Savitri, M.Ked(Ped), SpA(K) . Anak Senin - Jumat 14.00 - 15.30
dr. Rasyidah, SpA
• Anak
• Neonatologist
Senin - Sabtu
Senin - Jumat
Sabtu
08.00 - 11.00
16.00 - 19.30
14.00 - 16.00
dr. Rudy, SpA • Anak Senin - Kamis & Sabtu
Jumat
Senin - Jumat
09.00 - 12.30
09.00 - 11.30
19.00 - 20.30
dr. Sari Jelita SpA • Anak Senin - Sabtu
Senin - Jumat
09.00 - 13.00
17.00 - 19.30
dr. Johannus S. Wibisono, SpA •  Anak Selasa, Kamis & Sabtu 09.00 - 13.00
dr. Hj. Sri Sofyani, M. Ked (Ped), SpA (K) • Tumbuh Kembang Anak
• Pediatri Sosial
Senin - Sabtu 14.00 - 20.00
dr. Hj. T. Erna Lisma. SpA • Anak Senin - Jumat 14.00 - 16.00
dr. Dewi Sari, M. Ked (Ped), SpA • Anak
Senin - Jumat
 
Sabtu
09.00 - 12.00
14.00 - 17.30
13.00 - 16.00
dr. King Chandra, SpA
• Anak
• Neonatologist
Senin - Jumat
Sabtu
18.00 - 21.00
09.00 - 12.00
dr. Siska Mayasari Lubis, M.Ked(Ped), SpA
• Anak
Sunday Clinic & PH 09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
17.00 - 20.00
dr. Trina Devina, SpA
• Anak
Senin - Jumat 13.00 - 16.00
dr. Johan Christian Silaen, SpA
• Anak
Senin, Rabu & Jumat 09.00 - 12.00