Dokter Gigi

Nama Dokter Spesialisasi Hari Jam Praktek
dr. Stephanie, SpKGA
• Gigi Anak
Senin, Rabu, Jumat
Selasa, Kamis, Sabtu
09.00 - 15.00
09.00 - 12.00
dr. Siti Salmiah, SpKGA
• Gigi Anak
Selasa & Jumat
16.00 - 18.00
dr. Essie Octiara, SpKGA
• Gigi Anak
Senin & Kamis
16.00 - 18.00
dr. Ahyar Riza, SpBM
• Bedah Mulut
Kamis
Sabtu
19.00 - 21.00
13.00 - 15.00
dr. Widi Prasetia, SpKG
• Konservasi Gigi
Rabu & Sabtu
16.00 - 21.00